Katalog

Spremembe študentskega dela v letu 2015!

| 31. 12. 2014

V okviru novele zakona o uravnoteženju  javnih financ se od 1. februarja 2015 spreminja tudi obračun študentskega dela. Spremembe študentskega dela, ki jih pripravlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, med drugim zagotavljajo večjo socialno varnost študentov in dijakov ter vplivajo na hitrejšo in boljšo zaposljivost študentov in dijakov po zaključku študija. Spremembe ne vplivajo na fleksibilnost zaposlovanja, kar je tudi bistvo občasnega in začasnega dela študentov in dijakov. Minimalna urna postavka znaša 4,50 EUR bruto (3,80 EUR neto!).

Novost za študente in dijake:
Študentom in dijakom se od zaslužka ob nakazilu odtegne prispevek za PIZ 15,5% kar pomeni, da se bo študentsko delo štelo v delovno dobo.

Novost za delodajalce:

Trenutno

po 01.02.2015

po 01.01.2016

Nakazilo študentu:

100,00 EUR

84,50 EUR

84,50 EUR

Višina koncesijske dajatve:

23%

16%

9,59 %

Dajatve delodajalca brez DDV:

29,58%

33,74 %

27,34

Nekaj pogostih vprašanj in odgovorov je objavljeno tudi na spletni strani Študentskega servisa: http://www.studentski-servis.com/novice/2014-12-03-Pogosta-vprasanja-z-odgovori-o-napovedanih-spremembah-zakona

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!