Katalog

Novosti za normirance v letu 2015

| 9. 1. 2015

Od 1. januarja 2015 se zvišuje prihodkovni limit, ki je določen kot pogoj za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Tako se za ta sistem lahko priglasi zavezanec:

  • če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 50.000 €,
  • po spremenjeni določbi tudi zavezanec v primeru, če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presega 100.000 € in je bila pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Povečuje se tudi višina normiranih odhodkov pri ugotavljanju davčne osnove iz 70 % na 80 % davčno priznanih prihodkov.  Navedeno pomeni, da bodo davčni zavezanci, ki že opravljajo dejavnost ter bodo izpolnjevali pogoje, določene z ZDoh-2 in se za leto 2015 odločili za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, dolžni pri davčnem organu opraviti priglasitev najpozneje do 31. marca 2015, tj. do poteka roka za predložitev obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Tisti davčni zavezanci, ki bodo v letu 2015 začeli opravljati dejavnost na novo in bodo želeli v tem davčnem letu ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, pa bodo priglasitev ugotavljanja davčne osnove na ta način dolžni pri davčnem organu opraviti hkrati ob predložitvi prijave za vpis v davčni register v osmih dneh od vpisa v primarni register oziroma od vpisa v uradno evidenco organa.

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!