Katalog

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

| 6. 2. 2015

Samostojni podjetniki, ki iz naslova dejavnosti niso zavarovani (opravljajo dejavnost kot postranski poklic) morajo biti obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti (PIZ), in plačujejo prispevke v pavšalnih zneskih ter pavšalni prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (ZZ).

  • Od od januarja dalje 2015 znaša pavšalni prispevek za ZZ  32,72 €. 
Znesek povprečne bruto plače za oktober preteklega leta (PP) Mesečni znesek prispevka za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 % od PP) Mesečni znesek prispevka po 55. a členu ZZVZZ (6,36 % od 0,25 PP)
PP oktober 2014: 1.543,66 € 8,18 € 24,54 €
Dijaki, študenti pri praktičnem in študentskem delu, idr.

4,63 €

Kratkotrajno delo, občasna dela upokojencev

4,63 €

Znesek je treba nakazati na račun številka: SI56 01100 8883000073, sklic SI19 – vaša davčna številka – 45004. Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

  •  Od aprila 2014 do vključno marca 2015 znaša prispevek za PIZ 31,85 €.

Znesek je treba nakazati na račun številka: 01100-8882000003, sklic SI19 vaša davčna številka-44008. Če zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti), plača polovičen znesek prispevka.

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!