Katalog

Zaupanje ustvarja trdne poslovne odnose

| 23. 4. 2015

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana (OOZ Sežana) je Sodelovalno podjetništvo, ki ga izvaja podjetniški center KonektOn, prepoznala kot priložnost za še tesnejše povezovanje članov zbornice. Po dveh letih je namreč sodelovalno podjetništvo povezalo več kot 30 podjetnikov na območju Krasa in Brkinov, ki so si želeli drugačnega podjetniškega okolja.  Cilj sodelovalnega podjetništva je na eni strani uresničiti poslovne izzive in razvojne premike posameznega člana – podjetnika in njegovega podjetja, na drugi strani pa omogočiti posodabljanje znanja na izkušnjah drugih in širiti poslovno mrežo sodelovalnih podjetnikov. »Na ta način partnerji sodelovalnega podjetništva skupaj ustvarjamo okolje, v katerem prav vsak pridobi,« je na predstavitvi na  OOZ Sežana povedala direktorica podjetniškega centra KonektOn, dr. Karmen Rodman.

Sodelovalno podjetništvo ponudbo vrednosti za člane gradi na štirih stebrih: 1. znanju, 2. mreži, 3. prodaji in 4. razvoju.

Srečanja članov sodelovalnega podjetništva dvakrat na mesec niso prepuščena naključju. Model namreč skozi vodena srečanja zagotavlja kontinuiteto nadgrajevanja znanja, reševanje razvojnih izzivov vsakega od vključenih. Interdisciplinarnost partnerjev, ki si med seboj v poslovnem svetu ne konkurirajo, zagotavlja varnost in možnost nadgrajevanja storitev članov, ter tako spodbuja skupne nastope na trgu in prodajne učinke sodelovalnih partnerjev. Sodelovalno podjetništvo je igra z odprtimi kartami, načela delovanja temeljijo na etičnem kodeksu, vsak partner je zavezan varovanju poslovnih skrivnosti. Odziv podjetnikov, skoraj 20 se jih je zbralo na OOZ Sežana, kaže, da okolje kliče po zdravih poslovnih odnosih, sodelovanju, odgovornem delovanju in bolj odprti podjetniški kulturi. Energija je bila odlična, potrebno se bo le odločiti, ali zmoremo ta preskok. Podjetniki, ki bi se še želeli priključiti k sodelovanju, naj  čim prej pokličejo na Območno obrtno podjetniško zbornico Sežana ali podjetniški center KonektOn.

Janja Novoselc, svetovalka za komuniciranje podjetniškega centra KonektOn

Kategorija: Iz dela zbornice


Jaz tebi!