Katalog

Objava tehničnih specifikacij za davčne blagajne v avgustu

| 6. 7. 2015

Tehnične specifikacije za davčne blagajne bodo predvidoma objavljene avgusta 2015.

V predlogu zakona o davčnem potrjevanju računov je določeno, da je treba v roku enega meseca od dneva uveljavitve zakona sprejeti podzakonski predpis, ki bo natančneje urejal vsebino zakona. Glede na predvideno časovnico sprejema zakona na FURS načrtujejo, da bo Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov s tehničnimi specifikacijami za uporabnike in razvijalce programske opreme objavljen v mesecu avgustu 2015. Septembra 2015 bo Finančna uprava RS pripravila testni sistem za sprejem in obdelavo podatkov o računih in poslovnih prostorih, na katerem bodo lahko razvijalci programske opreme preizkušali ustreznost delovanja programov za blagajniško poslovanje.

Vir: FURS

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!