Katalog

Obvezno elektronsko urejanje obveznih socialnih zavarovanj prek sistema e-VEM

| 3. 11. 2015

Od 1.1.2016 bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM. Obvezna uporaba sistema e-VEM je določena v devetem odstavku 7. člena v povezavi s 109. členom Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja – ZMEPIZ-1. Projekt podpore elektronskemu urejanju obveznih socialnih zavarovanj se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, skrbnikom sistema e-VEM. Projekt delno financira Evropska unija, Evropski socialni sklad.

Od oktobra 2015 lahko prek e-VEM urejajo obvezna socialna zavarovanja vsi zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije kot poslovni subjekti. Obvezna socialna zavarovanja lahko tako urejajo:

  • delodajalci, ki so gospodarske družbe, zavodi, organi državne uprave, društva ipd.,
  • samostojni podjetniki posamezniki,
  • osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost

Za uporabo portala e-VEM uporabnik potrebuje osebni računalnik z dostopom do interneta in kvalificirano digitalno potrdilo. Več informacij o tehničnih pogojih uporabe e-VEM je dostopnih na samem portalu. Portal e-VEM lahko uporablja zakoniti zastopniki poslovnega subjekta ali od njega pooblaščene osebe. Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik elektronsko odda prek portala e-VEM ali pa se pooblastilo odda na točki VEM (tudi na Območni obrtno podjetniški zbornici Sežana). V pripravi je rešitev, ki bo omogočala, da pooblastilo odda elektronsko sama pooblaščena oseba. Če se pooblastilo odda na točki VEM, se za podelitev pooblastila uporabi obrazec Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih VEM, ki je objavljen na portalu e-VEM. Pooblastilo se lahko tudi časovno omeji, spremeni ali odvzame.

Na OOZ Sežana bomo v začetku decembra organizirali izobraževanje za člane na temo urejanja obveznih zavarovanj preko sistema e-VEM. Več o izobraževanju najdete v rubriki IZOBRAŽEVANJE.

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!