Katalog

Poročanje o štipendijah

| 3. 11. 2015

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o podeljenih štipendijah.  V letu 2015 bodo štipenditorji poročali dvakrat:

  • do 16. novembra 2015  bodo morali oddati podatke za šolsko  oziroma študijsko leto 2014/2015,
  • do 31. decembra 2015  pa za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016.

Kdo mora poročati? Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih  predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju, med drugim torej:

  • delodajalci, ki podeljujejo kadrovske ali druge štipendije,
  • samostojni podjetniki,
  • javni in zasebni zavodi in fundacije
  • občine,
  • organi državne uprave,  in drugi.

Zakon določa tudi globo za prekršek opustitve dolžnosti  poročanja in sicer se z globo:

  • od 300 do 600 EUR se kaznuje subjekt, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in dodeljuje štipendije
  • na podlagi drugih predpisov,
  • od 150 do 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba  subjekta prejšnje alineje.

 Kako poročati? Štipenditorji morajo poročati preko posebne spletne aplikacije. Za prijavo v aplikacijo mora imeti zaposleni ustrezen certifikat pravne osebe (digitalno potrdilo), ki ga je  izdal kateri od pristojnih organov. Preko aplikacije je nato možno oddati tudi pooblastilo drugi pravni osebi za oddajo podatkov (npr. kadrovski servis, računovodsko podjetje ali podobno). Več si lahko preberete na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/porocanje.

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!