Katalog

Nepravilnosti pri izdajanju računov na sejmih

| 3. 12. 2015

Finančna uprava RS ponovno opozarja na trenutno veljavne predpise pri izdajanju računov na področju gotovinskega poslovanja, saj so globe za kršitelje zelo visoke.

Ob spremljanju izdajanja računov pri zavezancih, ki poslujejo z gotovino, se še vedno ugotavlja, da nekateri zavezanci račune izdajajo iz vezanih knjig računov, ki predhodno niso potrjene na Finančni upravi RS oziroma račune izdajajo v obliki, ki ni več dovoljena (paragonski bloki) ali pa računov sploh ne izdajajo.

Zaradi navedenega na FURS opozarjajo, da se po trenutno veljavni zakonodaji in do uvedbe davčnih blagajn, to je 2.1.2016, pri prodaji blaga in storitev pri gotovinskem poslovanju izdajajo računi:

  • z uporabo ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave z revizijsko sledjo o izdanih računih  t. i. blagajne ali
  • iz vezane knjige računov (VKR), ki mora biti predhodno potrjena na Finančni upravi RS.

Še posebej opozarjajo na ustreznost izdaje računov iz VKR ali blagajn tudi na sedaj aktualnih smučarskih in ostalih sejmih, saj znašajo predpisane globe od 20.000 do 250.000 EUR.

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!