Katalog

Dvojni status upokojencev

| 23. 12. 2015

S strani ZPIZ je OZS prejela pojasnilo, da samostojni podjetnik, ki se bo odločil za izbris iz Poslovnega registra Slovenije, to lahko stori kadarkoli do 31. 1. 2016. Tudi če to stori npr. 20. 1. 2016,  ga zavod za obdobje od 1. 1. do 20. 1. ne bo vključil v zavarovanje. Tudi v primeru, da se odloči ohraniti dejavnost in vstopiti v zavarovanje, npr. za dve uri, lahko prijavo v zavarovanje vloži katerikoli dan do 31. 1. 2016.  Glede na to, da je pogosto vprašanja in dvom upokojenih samostojnih podjetnikov, kako se odločiti, predlagamo članom, da si preberete pojasnila Dušana Bavca, pravnika na OZS, ki je o tem podrobneje pisal v decembrski reviji Obrtnik-Podjetnik v Svetovalcu. Za pomoč in pojasnila pa smo na razpolago tudi na OOZ Sežana,  Glede postopka reaktivacije pričakujemo ob koncu leta še podrobnejša navodila in informacije, ki bodo članom dostopne na spletni strani OOZ Sežana.

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!