Katalog

Začasni odlog uporabe oprostitve plačila prispevkov za PIZ po 156. členu ZPIZ-2

| 23. 12. 2015

3. člen ZIUPTD določa, da se od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 ne uporablja določba 156. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2. Po pojasnilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti to pomeni, da se v navedenem obdobju uporablja le oprostitev plačila prispevkov za zaposlene, starejše od 55 let, določena v 2. členu ZIUPTD, izvajanje 156. člena ZPIZ-21 pa je začasno odloženo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v zvezi s tem pojasnjuje tudi, da delodajalec za delavce, za katere je bil upravičen do olajšav po 156. členu ZPIZ-2 do 31. 12. 2015 in kateri ne izpolnjujejo pogojev iz 2. člena ZIUPTD, začasno od 1. 1. 2016 ne more uveljavljati olajšav po 156. členu ZPIZ-2. Olajšava po 156. členu ZPIZ-2 se lahko uporabi le še za izplačilo plače za december 2015, ki bo izplačana v mesecu januarju 2016.

 

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!