Katalog

Spremembe Zakona o prevozih v cestnem prometu

| 24. 12. 2015

V Ur. listu RS, št. 92/2015 je bil objavljen Zakon o spremembah Zakona o cestnih prevozih, ki so začele veljati 5. decembra 2015. Bistvena in najnujnejša je bila sprememba oziroma podaljšanje obdobja koncesij za izvajanje JGS JPP do najpozneje 2. 12. 2019 ter sprememba 33. člena v delu, ki se nanaša na obvezne dokumente v vozilu. Tako voznikom avtobusa in avtotaksi vozil ponovno ne bo potrebno v vozilu imeti pogodbo o zaposlitvi. To pomeni, da lahko prevozniki koristijo tudi druge oblike zaposlovanja voznikov.

Za pridobitev in obnovo nacionalne licence sta dodana pogoja: poravnane davčne obveznosti in prispevki  za socialno varnost ter izpolnjevanje pogoja v zvezi z zahtevo glede sedeža podjetja (kot to določa 5. člen Uredbe ES 1071/2009).

Uvaja se nova oblika prevoza potnikov: »Prevozi na klic« – je napredna oblika javnega  prevoza do največ osem potnikov in se izvaja na območjih, na katerih ni organiziranega javnega prevoza potnikov, oziroma na območjih z nižjim povpraševanjem po storitvah javnega prevoza potnikov. Prevoz na klic se izvaja v okviru gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu.

Kabotaže z vozili, ki imajo poleg voznikovega največ 8 sedežev NI DOVOLJENO IZVAJATI. Prav tako ni dovoljeno opravljati kabotaže z vozili največje dovoljene mase DO 3,5 t. Spremembe  zakona pomenijo, da je z manjšimi vozili prepovedano opravljanje kabotaže tudi prevoznikom, ki imajo sedež v drugi državi članici Skupnost. Več o spremembah zakona o prevozih v cestnem prometu si lahko preberete:

Uradni list RS, št. 92/2015; objavljene na spletni strani:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3611.

Več o novostih Zakona o prevozih v cestnem prometu lahko preberete TUKAJ. 

Kategorija: Promet


Jaz tebi!