Katalog

Med prvimi prejemniki Znaka odličnosti v gradbeništvu tudi gradbeno podjetje Ivagrad d.o.o. iz Sežane

| 12. 2. 2016

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija gradbincev že dalj časa prepoznava potrebo po bolj kakovostnem izvajanju projektov, proizvodnje in izvedbenih del v sektorju gradbeništva ter vzdržnih poslovnih modelih, ki bodo omogočali ponovno trajno(stno) delovanje gospodarskih subjektov. Gospodarska kriza, ki je ta sektor v RS močno prizadela, je spremenila zemljevid znanj, sposobnosti, ambicij in virov za izvedbo. Večina velikih gradbenih podjetij je propadla ali se na bolj ali manj boleč način transformirala v manjša.

Hkrati je gospodarska kriza razgalila ranljivosti, ki se jih v času konjunkture mnogi niso zavedali. Poleg objektivnih razlogov, lahko del ranljivosti zagotovo lahko pripišemo tudi strategiji in politiki delovanja podjetij, ki niso upoštevala ekonomske (poslovne) vzdržnosti, omejenosti virov in trendov v graditeljstvu. Tu pa se že odprejo vprašanja voditeljstva, strategije, prepoznavanja zainteresiranih strani, želja kupcev, vzpostavljanja dolgoročnih partnerstev z dobavitelji (in podizvajalci), družbeno odgovornega ravnanja in nenehnega izboljševanja.

Sekcija gradbincev pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije je že dalj časa analizirala in ugotavljala, na kakšen način obvladovati svoje poslovanje v panogi gradbeništva, da bodo organizacije poslovale trajno uspešno in zagotavljale rezultate vsem deležnikom, tako kupcem, dobaviteljem, zaposlenim in družbi, ki takšno trajno uspešnost tudi v prihodnosti omogočajo.

Po drugih evropskih modelih poslovne odličnosti, je nastala iniciativa Sekcije gradbincev o uvedbi posebnega priznanja Znaka odličnosti v gradbeništvu. Želja sekcije je, da se njeni člani, predvsem mikro, mala in srednje velika podjetja s področja gradbeništva, zavedajo možnosti obvladovanja trajne uspešnosti in po lastni želji pristopijo k programu pridobitve Znaka odličnosti v gradbeništvu.  

S programom Znak odličnosti v gradbeništvu se želi nagovoriti gradbene podjetnike in obrtnike, ki delujejo v smeri doseganja maksimalnih in uravnoteženih rezultatov poslovanja, ob zadovoljstvu kupcev in okolja, v katerem delujejo, in se želijo stalno izboljševati. Znak odličnosti ne pomeni samo, da je podjetje odlično pri poslovanju ali kakovostno v svojem izvajanju del. Pridobljen Znak odličnosti pomeni, da gradbeno podjetje hkrati ustvarja trajno uspešno prihodnost in ohranja uspešne (poslovne) rezultate, dodaja vrednost za kupce in s tem povečuje njihovo zadovoljstvo,  je vodeno z vizijo, navdihom in integriteto, razvija svoje sposobnosti,  dosega uspehe z nadarjenostjo zaposlenih, spodbuja ustvarjalnost in inovativnost, spremlja svoje poslovno okolje in se agilno odziva na spremembe (prepoznava tudi tveganja in priložnosti).

V okviru programa Znak odličnosti v gradbeništvu se podjetja ocenjujejo celovito, po načelih poslovne odličnosti, kjer je del presoje osredotočen na vzpostavljene dejavnike v podjetju oziroma način poslovanja in drugi del na rezultate, ki jih podjetje dosega. Ocenjevanje izvajanja del, udejanjanje pristopov trajnostnega razvoja in stalnih izboljšav se izvaja v samem podjetju in na terenu. Na osnovi ocene doseganja odličnosti se podjetja uvrstijo v eno izmed kategorij: zlati, srebrni ali bronasti znak odličnosti.

»Znak odličnosti v gradbeništvu zagotavlja, da podjetja – dobitniki teh znakov – poslujejo po uveljavljenih načelih trajno uspešnega delovanja, da ustvarjajo uspešno prihodnost in ohranjajo uspešne poslovne rezultate z dodano vrednostjo za svoje kupce, okolico in dobavitelje« je poudaril Janko Rozman, sekretar Sekcije gradbincev pri OZS.

V prvem ocenjevalnem obdobju je pogoje za pridobitev Znaka odličnosti v gradbeništvu izpolnilo deset podjetij, članih OZS s področja različnih gradbenih dejavnosti, med katerimi je tudi sežansko podjetje Ivagrad d.o.o., prejelo bronasti znak odličnosti v gradbeništvu.

Ob prejemu priznanja je Iva Šimetič, direktorica podjetja Ivagrad d.o.o., povedala: »Pridobljeni znak odličnosti nam veliko pomeni. Je velika spodbuda za nadaljevanje vztrajnega in trdnega dela, ter hkrati odgovor na dosedanje delo. Trudimo se vsakodnevno, da zadovoljimo zahteve naših strank, da im pri naši storitvi ponudimo kvaliteto. Eden od pokazateljev je tudi pridobljeni znak z katerim smo pridobili še večji zagon, ter dokaz da so se stvari v gradbeništvu  začele spreminjati na boljše.

Podjetje Ivagrad d.o.o. sodi med mlajše družinsko gradbeno podjetje. Z dejavnostjo gradbeništva je začel Andrej Šimetić leta 2008, kot samostojni podjetnik, v letu 2012 so se preoblikovali v gospodarsko družbo Ivagrad d.o.o.. Vsa leta se počasi, a vztrajno širijo. Trenutno zaposlujejo v podjetju  17  delavcev, med njimi pa večinoma kvalificirane kadre s področja gradbeništva, ter dva inženirja gradbeništva, kot odgovorne vodje gradbišč. V času, ko se je gradbeništvo soočalo v Sloveniji z veliki težavami, so poslovne priložnosti iskali izven Slovenije. V letu  2012 so ustanovili podjetje tudi v sosednji Italiji. V letu 2016  pa imajo namen  svoje poslovanje razširiti tudi v sosednjo Hrvaško.

»Razmere v gradbeništvu v Sloveniji so se počasi začele spreminjati na boljše. Stvari na trgu so se začele urejati, ljudje počasi pridobivajo zaupanje v gradbena podjetja. Tudi s projekti, kot je Znak odličnosti v gradbeništvu, ki jih uvaja Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije,  bomo sčasoma lahko prišli nazaj na pravo pot v gradbeništvu. Celovito spremljanje poslovnega okolja, prepoznavanje tveganj in priložnosti, hitri odzivi na spremembe na trgu, nagrajevanje in motivacija svojih zaposlenih ter ustrezna promocija, so naši vsakdanji cilji v podjetju, ker verjamemo, da so to cilji za prihodnost«, je poudaril Andrej Šimetič, inženir gradbeništva in prokurist v podjetju Ivagrad d.o.o.

Kategorija: Gradbeništvo, Iz dela zbornice


Jaz tebi!