Katalog

Do večje vloge delodajalcev pri praktičnem izobraževanju kamnosekov s pomočjo projekta v okviru programa Erazmus +

| 2. 3. 2016

V okviru projekta Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu (EARN), program Erazmus +, katerega vodilni partner je OOZ Sežana, je v ponedeljek, 29. februarja 2016 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Sežana potekalo srečanje delodajalcev s področja kamnoseštva. Na srečanju smo udeležencem predstavili projekt »Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu«, cilje in predvidene rezultate projekta. V nadaljevanju je Maja Štembal Capuder iz Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole iz Ljubljane, ki je partner v projektu EARN, spregovorila o vlogi delodajalcev pri usposabljanju kamnosekov, kako okrepiti njihovo vlogo pri izvajanju praktičnega usposabljanja. Delodajalcem je predstavila cilje, ki smo si jih zadali v okviru projekta. Poudarila je, da bi skozi projekt želimo doseči cilj, da omogočimo delodajalcem več vpliva na način izvajanja praktičnega pouka v šoli, izboljšati kompetence pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcih ter okrepiti komunikacijo med šolo in delodajalci v zvezi z izvajanjem praktičnega pouka in usposabljanja z delom. Izdelali bomo priročnik z napotki delodajalcem pri praktičnem usposabljanju dijakov, in sicer, praktičnega dela, kako ga naučiti prvih veščin ročne obdelave kamna, dela z ročnimi strojčki, do vodenja delavniške in delovne dokumentacije, komunikacije z delodajalcem in naročnikom, do ročne in strojne obdelave kamna, montaže kamnitih elementov in izvedbe posameznih nalog: od komunikacije z naročnikom do primopredajnega zapisnika.

Delodajalci so opozorili na pomanjkljivosti izobraževalnega procesa, na zakonske ovire, s katerimi se v panogi kamnoseštva srečujejo (kamnolomi). Projekt so ocenili kot eno izmed priložnosti za povečanje promocije kamnoseštva, kot panoge, poklica in predvsem odnosa do višje dodane vrednosti kamnoseških izdelkov  s strani uporabnikov ter odnosa do ohranjanja kulturne dediščine. Delodajalci so bili povabljeni na projektno aktivnost – multiplikacijski dogodek, ki bo na SGGOŠ v Ljubljani dne 9.3.2016 potekal v okviru kratkoročnega strokovnega usposabljanja osebja na SGGOŠ v Ljubljani,v času od 7.3.2016 do 11.3.2016.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Iz dela zbornice


Jaz tebi!