Katalog

Uporaba kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo ter kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma

| 4. 3. 2016

Ob upoštevanju Zakona o kolektivnih pogodbah, (Ur. list RS, št. 43/2006),   določena kolektivna pogodba velja samo za stranki kolektivne pogodbe oziroma njune člane, razen v primeru, da ima posamezna KP  status razširjene veljavnosti celotne ali dela kolektivne pogodbe.

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Ur. list RS, št. 92/2013) je zavezujoča za delodajalce, ki opravljajo skladno z zakonom obrtno dejavnost ali obrti podobno dejavnost po veljavnem predpisu in za druge delodajalce, ki so člani stranke te kolektivne pogodbe. Stranki kolektivne pogodbe sta na strani delodajalcev Združenje delodajalcev obrti in podjetništva in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ter na strani delojemalcev Sindikat obrti in podjetništva. OZS je pristopila h Kolektivni pogodbi 31.1.2014 ( Ur. list. RS, št. 16/2014). Opozoriti  še velja, da  ima Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo status razširjene veljavnosti (Ur. list, RS, št. 59/2014) na podlagi katere velja za vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo skladno z zakonom obrtno dejavnost in preverjanje, ali je delodajalec član OZS, GZS ali kake druge delodajalske asociacije ni potrebno.

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije z dne 27.12.2013,  je bila s sklepom ugotovljena delna razširjena veljavnost (Ur. list RS, štev. 43/2014 z dne 13.6.2014), na vse delodajalce, ki opravljajo eno izmed sledečih dejavnosti, kot glavno dejavnost  in sicer:

  • 55.100  –  dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
  • 55.300 – dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti,
  • 92.001      dejavnost igralnic.

Ta kolektivna pogodba torej ne zavezuje vseh delodajalcev, pa čeprav opravljajo gostinsko dejavnost, saj je bila sklepom ugotovljena delna razširjena veljavnost samo za zgoraj navedene dejavnosti.

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!