Katalog

Prvi študijski obisk v okviru projekta Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu EARN (Erazmus+)

| 16. 3. 2016

Od 7. do 11. marca 2016 je na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli v Ljubljani potekalo petdnevno študijsko srečanje v okviru projekta EARN, katerega cilj je razvoj kompetenc pri praktičnem usposabljanju z delom za poklice na področju kamnoseških del. Nosilec projekta je Območna obrtno podjetniška zbornica Sežana, partnerji pa so Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Šolski center Srečka Kosovela, Višja strokovna šola Sežana, Klesarska škola iz Pučišća na Braču, Grozd za eko-socialne inovacije in razvoj CEDRA iz Splita, Center za strokovno usposabljanje – Instituto Salesiano »San Zeno«, Scuola Marmo, iz Verone in  SDGZ – URES iz Trsta.

Prvi dan usposabljanja so udeleženci spoznavali poklicno izobraževanje in poklicno vertikalo na področju kamnoseštva v Sloveniji, praktično usposabljanje na delovnem mestu ter spoznali način sodelovanja in komunikacije med šolo in delodajalci. Partnerji iz Hrvaške in Italije so spoznali možnost izobraževanje oziroma nadgradnje izobraževanja na VI. stopnji, ki poteka v kamnoseštvu le v Sloveniji na Višji strokovni šoli v Sežani.

Študijski obisk na SGGOŠ v Ljubljani – 1. dan

Drugi dan strokovnega usposabljanja na SGGOŠ je bil namenjen spoznavanju poklicnega izobraževanja in poklicne vertikale na Hrvaškem in v Italiji, predstavitvi zelo dobrega sodelovanja med šolo in gospodarstvom ter kamnoseškimi podjetji v Deželi Veneto ter izkušnjam v Deželi Furlaniji Julijski krajini. Potekala je primerjava šolskih kurikulov. Skozi primerjavo smo spoznali, da je zaradi različnih poimenovanj predmetov/modulov potrebna še primerjava vsebin, kar bo ena izmed nalog na naslednjih študijskih obiskih. Zanimiva je tudi ugotovitev, da je v Sloveniji v poklicnem izobraževanju za poklic kamnoseka namenjeno najmanjše število ur praktičnega izobraževanja v šolskih delavnicah, le 640 ur v vseh treh letih izobraževanja. Glede največjega števila ur praktičnega izobraževanja v šolskih delavnicah izstopa Klesarska šola iz Brača, kjer imajo dijaki kar 1612 ur praktičnega izobraževanja v šolskih delavnicah, 1033 ur praktičnega izobraževanja v šolskih delavnicah (laboratorijih) pa poteka v Kamnoseški šoli »Marmo« v Veroni. Obseg praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih (obratovalnicah) je podoben v Sloveniji in na Hrvaškem, precej manj ur praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih opravljajo dijaki, bodoči kamnoseki v Veroni. V zanimivi diskusiji so partnerji izmenjali izkušnje in pobude o promociji poklica kamnoseka, večjem vrednotenju kamna kot naravnega materiala ter ozaveščanju o njegovi uporabni vrednosti.

Študijski obisk na SGGOŠ v Ljubljani – 2. dan

V okviru prvega petdnevnega študijskega usposabljanja, ki ga je gostila Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola v Ljubljani, so si udeleženci poleg spoznavanja poklicnega izobraževanja ogledali še primere dobre prakse izvajanja praktičnega usposabljanja z delom v referenčni obrtni delavnici z najdaljšo družinsko tradicijo, Kamnoseštvu Lev Vodnik v Podutiku in v mednarodno uspešnem podjetju Marmor Hotavlje. V nadaljevanju so udeleženci spoznali kamnito dediščino Škofje Loke in Ljubljane (mestnega jedra Škofje Loke, škfojeloškega gradu z vrtom, kamnitih oblog v stavbi slovenskega parlamenta, Križank, NUKa in druge Plečnikove arhitekturne dediščine v Ljubljani). V okviru študijskega obiska je bilo pridobljenih veliko novih znanj s področja poklicnega izobraževanja v vseh treh državah, seznanitve s kamnoseško dejavnostjo in kamnite dediščine Slovenije. V petih dneh usposabljanja je bilo izmenjanih veliko izkušenj med partnerji ter kamnoseškimi podjetji. V Sloveniji smo lahko ponosni na kamnoseško dejavnost, obrtnike, podjetnike, na kamnito dediščino ter mednarodno uspešna kamnoseška podjetja. Naslednje srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta EARN bo meseca maja pri partnerju CEDRA v Splitu in študijski obisk meseca septembra v Veroni pri partnerju Istituto San Zeno.

 Študijski obisk na SGGOŠ v Ljubljani – 3., 4. in 5. dan

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Iz dela zbornice


Jaz tebi!