Katalog

Spodbude za zaposlovanje

| 11. 4. 2016

1.Vračilo dela prispevkov za zaposlovanje mladih (157. člen ZPIZ-2)

Oblika in višina spodbude za zaposlovanje:

  • 50% plačanih prispevkov delodajalca za PIZ za prvo leto zaposlitve
  • 30% plačanih prispevkov delodajalca za PIZ za drugo leto zaposlitve

Več na

http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/zpiz+internet/zpiz/prvastran/

aktualnenovice/vracilo+prispevkov+delodajalca+za+prvo+zaposlitev

 

2.Delna oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene – prva registracija dejavnosti (ZPIZ-2, 145. čl. 14. odst.)

Kdo lahko uveljavlja spodbudo?

V obračunu prispevkov lahko uveljavljajo delno oprostitev plačila prispevkov za PIZ samozaposleni v prvih 2 letih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali drug predpisan register.

Več na http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/zpiz+internet/zpiz/prvastran/zavarovanci/kategorijezavarovancev

 

KJE pridobite več informacij in uveljavljate spodbudo:

Vračilo prispevkov: ZPIZ Slovenije

Oprostitev plačila: Finančna uprava RS

Kategorija: Javni razpisi


Jaz tebi!