Katalog

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

| 22. 4. 2016

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Predmet javnega poziva: Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v naslednje ukrepe:

  1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
  2. zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
  3. gospodarjenje z odpadki,
  4. varstvo voda in učinkovita raba vode,
  5. odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
  6. začetne naložbe v okoljske tehnologije

Pogoji za sodelovanje: Do kreditov so upravičene gospodarske družbe in druge pravne osebe. Do kreditov so upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona.

Vrednost poziva: Višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 5 milijonov EUR.

Rok: Javni poziv je odprt do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, Tel: (01) 241-48-20, Faks: (01) 241-48-60 in na spletni strani Eko sklada.

Kategorija: Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!