Vodstvo in organi zbornice

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so skupščina, nadzorni odbor, upravni odbor in predsednik zbornice. Mandat organov zbornice traja 4 leta.

Predsednik zbornice zastopa in predstavlja zbornico. Je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora OOZ Sežana.

IMG_3760_jernejJernej Bortolato 
predsednik zbornice
e-pošta: jernej@bortolato.si

 

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica ima po svojem Statutu dva podpredsednika.

Podpredsednika  zbornice nadomeščata predsednika zbornice v njegovi odsotnosti, predstavljata  zbornico pri sklepanju pravnih poslov ter izvršujeta sklepe upravnega odbora.

  Svetina Marko                             

  podpredsednik zbornice
  e-pošta:marko@elmarel.si
 
 
 
Milan Škapin 2
    Škapin Milan 
    podpredsednik zbornice
    e-pošta: info@dea.si   
 
 
 
  
Skupščina je najvišji organ upravljanja in šteje 24 poslancev, predsednik zbornice je hkrati tudi predsednik skupščine:
 • Bele Simon,
 • Bortolato Jernej,
 • Bortolato Stanka,
 • Čeh Damijan,
 • Čehovin Alojz,
 • Čevnja Sandi,
 • Derman Robert,
 • Dobec Milena,
 • Glumac Radovan,
 • Kavčič Patricija,
 • Lindič Matjaž,
 • Masten Adrijan,
 • Mevla Emil,
 • Miklavec Alenka,
 • Ozbič Matjaž,
 • Renčelj Stanislav,
 • Skok Katja,
 • Svetina Marko,
 • Škapin Milan,
 • Škapin Tjaša,
 • Trampuž Marino,
 • Vrečko Domen in
 • Zega David.

Upravni odbor je organ upravljanja in šteje 9 članov:

 • Bortolato Jernej  (predsednik),
 • Škapin Milan  (podpredsednik),
 • Bortolato Stanka,
 • Glumac Radovan,
 • Masten Adrijan,
 • Ozbič Matjaž,
 • Renčelj Stanislav,
 • Svetina Marko in
 • Zega David.

Nadzorni odbor nadzira delo zbornice in sicer izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice, uresničevanje pravic in obveznosti članov zbornice ter finančno materialno poslovanje zbornice. Šteje 3 člane:

 • Inge Gomezel (predsednica),
 •  Katja Uran Flajban (podpredsednica) in
 • Kravanja Igor.

Kolegij predsednika je posvetovalno telo predsednika OOZ, ki obravnava gradiva in pripravlja sklepe za seje UO. Šteje 5 članov:

 • Jernej Bortolato,
 • Milan Škapin,
 • Marko Svetina,
 • David Zega in
 • Križman Klementina (direktorica).

Pri zbornici delujejo še:

 • Komisija za podelitev priznanj pri OOZ Sežana

Jaz tebi!