Projekti v izvajanju

Učenje za razvoj kompetenc EARN / Strateška partnerstva (KA2)

Erasmus+ je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.

V okviru razpisa Erazmus + 2015, Strateška partnerstva (KA2) je Območna obrtno – podjetniška zbornica Sežana uspešno kandidirala s projektnim predlogom Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu (EARN). Projekt se je začel izvajati 1.9.2015 in se zaključi 31.7.2018. Predvidena projektna vrednost znaša 228.750 €.

OOZ Sežana je v okviru projekta EARN, skupaj s še šestimi partnerji iz Slovenije, Hrvaške in Italije, oblikovala nov model praktičnega usposabljanja in Priročnik za praktično izobraževanje na področju kamnoseštva. 

Posebna pozornost v okviru projekta je bila namenjena krepitvi vpliva delodajalcev na izvajanje praktičnega usposabljanja za poklic kamnoseka, prvemu stiku med delodajalcem in dijakom, načinu praktičnega usposabljanja in oblikovanju novega modela praktičnega usposabljanja. Ugotavljamo namreč, da se odnos med dijakom, delodajalcem in šolo lahko okrepi in izboljša na zelo preprost način, ki ne potrebuje nobenih posebnih organizacijskih sprememb, le nekoliko drugačen način dela in sodelovanja.

Cilj pravočasnega povezovanja med delodajalcem in šolo je zagotoviti, da temeljna znanja poklica, ki jih dijak dobi pri strokovno teoretičnih in praktičnih predmetih povežemo z deli, ki jih bo dijak opravljal pri delodajalcu. S tem povečamo odzivnost dijaka na realno delovno okolje, delodajalcu pa damo možnost, da izrazi prioritete pri osvajanju temeljnih vsebin praktičnega pouka.


Jaz tebi!