Projekti v izvajanju

Učenje za razvoj kompetenc EARN / Strateška partnerstva (KA2)

Erasmus+ je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.

V okviru razpisa Erazmus + 2015, Strateška partnerstva (KA2) je Območna obrtno – podjetniška zbornica Sežana uspešno kandidirala s projektnim predlogom Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu (EARN). Projekt se je začel izvajati 1.9.2015 in se zaključi 31.7.2018. Predvidena projektna vrednost znaša 228.750 €.


Jaz tebi!