OOZ Sežana

Sekcije

V okviru Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana deluje 7 sekcij, katerih namen je reševanje problematike posamezne dejavnosti, predvsem pa skrb za strokovno izobraževanje svojih članov. Posamezno sekcijo vodi predsednik sekcije; vsaka sekcija ima tudi izvršilni odbor, ki se sestaja po potrebi.

Sekcije Območne obrtno – podjetniške zbornice Sežana so:

Sekcija za gostinstvo, turizem ter živilsko dejavnost

KATJA SKOK, predsednica sekcije (031 798 981, gostilna.skok@siol.net)

STANISLAV RENČELJ, podpredsednik sekcije (041 713 808, stanislav.rencelj@siol.net)

Člani: Dušan Križman, Andrej Švagelj, Igor Peresson, Matjaž Lindič, Franko Koritnik

Sekcija lesnih dejavnosti

ALOJZ ČEHOVIN, predsednik sekcije (041 793 130, mizarstvo.cehovin@gmail.com)

Člani: Marjan Mrevlje, Robert Ukmar, Marijan Suša, Simon Valenčič

Sekcija frizerjev in kozmetikov

NEVENKA DEVČIĆ, predsednica sekcije (041 676 578, devcicnevenka@gmail.com)

KRISTINA BOMEŠTAR, podpredsednica sekcije (070 846 029, kristy.puncka@gmail.com)

Člani: Mira Plestenjak, Milena Dobec, Alenka Miklavec, Jasmina Kosič, Igor Vrčon

Sekcija avtoservisno – remontnih dejavnosti

DAVID ZEGA, predsednik sekcije (041 615 953, zegadoo@siol.net)

Člani: Silvan Furlan, Matjaž Kavčič, Robert Škrlj

Sekcija za promet

IVAN KAMENŠEK, predsednik sekcije (041 729 492)

Člani: Bojan Črnetič, Matjaž Berce, Marino Trampuž, Boris Dodič

Sekcija trgovcev

PATRICIJA KAVČIČ, predsednica (041 807 512, patri@siol.net)

NATAŠA GRŽELJ, podpredsednica (041 267 632, natasa.grzelj@gmail.com)

Člana: Pavel Žerjal, Borut Živic

 

Sekcija računovodskih in knjigovodskih servisov

VESNA MATEVLJIČ, predsednica (05 763 29 33, vesna@rsm.si)

Člani:  Marko Broder, Daniela Roj, Leonida Kocijan Škrbec, Danijela Brcar


Jaz tebi!