Erasmus +/Strateška partnerstva/Strategic Partnership: Projekt EARN/Project EARN

skupniErazmus+O projektu:

About the project:

Aktivnosti – vabila:

Activities – invitations:

Izvedene aktivnosti:

The implemented activities:

  1. Priročnik novega modela PUD in dobrih praks

Aktivnosti za pripravo priročnika novega modela PUD in drobrih praks 

  1. Nov model praktičnega izobraževanja PUD za poklic kamnoseka

      Aktivnosti za oblikovanje novega modela PUD za poklic kamnoseka 

Promocija projekta:

1. Članki

2. Dogodki

Partnerji/Partners:

Slovenija/Slovenia:

Hrvaška/Croatia:

Italija/Italy:


Jaz tebi!