Katalog

Čezmejno opravljanje storitev v državah EU

Vedno več slovenskih podjetij se odloča za opravljanje storitev v drugih državah članicah EU. Čezmejno opravljanje storitev je kljub prostemu pretoku storitev še vedno administrativno zelo zahtevno. Od od slovenskih podjetij, ki občasno opravljajo storitve v drugi državi, se zahteva, da upoštevajo vso zakonodaje države, v kateri opravljajo storitve. Podjetjem svetujemo, da se pred pričetkom opravljanja storitev v drugi državi članici EU pravočasno pozanimajo, kakšne so obveznosti in pogoji. Podjetje mora predhodno preveriti v posamezni državi, kjer bo opravljalo storitev, ali gre za regulirano dejavnost, v tem primeru mora predhodno zaprositi za priznavanje kvalifikacije oziroma za potrebne predhodne postopke, ki so od države do države različni.

Članom nudimo brezplačno osnovno svetovanje za opravljanje storitev v Italiji in prvo svetovanje pri poslovnem partnerju v Italiji.

Nudimo tudi svetovanje in pomoč pri urejanju dokumentacije za opravljanje storitev na Hrvaškem, Avstriji in Nemčiji.

Za člane OOZ Sežana je osnovno svetovanje brezplačno, nečlanom se svetovanje zaračuna po ceniku OOZ Sežana.

Kontakt: Petra Weber, 05 73 00 060, petra.weber@ozs.si


Jaz tebi!