Samostojni podjetnik in status ekonomsko odvisne osebe

| 24. 3. 2021

Ekonomsko odvisna oseba je po Zakonu o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 102-01/12-16/45/2013) opredeljena kot samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo za drugo podjetje. Naročnik, ki ima pridobljen status oblike d.o.o ali d.d. ter samostojni podjetnik, morata imeti poleg pogodbe civilnega prava sklenjeno tudi Pogodbo o medsebojnem sodelovanju.

Da je samostojni podjetnik ekonomsko odvisna oseba, pomeni, da najmanj 80 odstotkov svojih letnih prihodkov pridobi od enega naročnika za katerega opravlja delo, preostalih 20 odstotkov letnih prihodkov pridobi z opravljanjem svojega samostojnega dela v okviru statusa samostojnega podjetnika ali pri drugih naročnikih.

Po Zakonu o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 102-01/12-16/45/2013)  (214. člen) je t.i. ekonomsko odvisni osebi zagotovljeno delovno pravno varstvo in se za to osebo uporabljajo slednje določbe:

–        prepoved diskriminacije,

–        zagotavljanje minimalnih odpovednih rokov, prepovedi odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih odpovednih razlogov,

–      zagotavljanje plačila za pogodbeno dogovorjeno delo kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost prevzetega dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo naročnika ter obveznosti plačila davkov in prispevkov,

–        uveljavljanju odškodninske odgovornosti.

Ekonomsko odvisna oseba ima določene pravice, kot če bi bila pri tem naročniku dejansko zaposlena oziroma bi bila z njim v delovnem razmerju delodajalec – delavec. Na ta način bi lahko ekonomsko odvisna oseba v primeru kršenja pravic s strani naročnika, uveljavljala svoje pravice pri pristojnem  organu. Naročnik se namreč z ekonomsko odvisno osebo zaveže z določenimi določbami in več ne more kar tako odpovedati pogodbe o delovnem sodelovanju brez utemeljenih odpovednih razlogov, kljub dokazilom. Prav tako mora naročnik v situaciji o morebitni odpovedi do samostojnega podjetnika upoštevati določene minimalne odpovedne roke, ki jih določa zakon.

Da je podjetnik upravičen do statusa ekonomsko odvisne osebe, mora po zaključku vsakega koledarskega ali poslovnega leta obvestiti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna, o pogojih, pod katerimi deluje, tako da naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja obstoja ekonomske odvisnosti.

V kolikor med samostojnim podjetnikom in naročnikom obstajajo elementi delovnega razmerja, delavec ne sme opravljati delo za naročnika kot samostojni podjetnik, ampak ga mora naročnik zaposliti in z njim skleniti Pogodbo o zaposlitvi in se delo nikakor ne sme opravljati na podlagi pogodbe civilnega prava.

Bistveni elementi delovnega razmerja opredeljeni v 4. členu ZDR-1(Uradni list RS, št. 102-01/12-16/45/2013):

–        prostovoljna vključitev delavca v organiziran delovni proces delodajalca,

–        delo za plačilo,

–        osebno delo,

–        nepretrgano opravljanje dela,

–        delo po navodilih in pod nadzorstvom delodajalca.

Pozorni pa moramo biti tudi na naslednje:

–        samostojni podjetnik in naročnik sta registrirana za isto dejavnost in tudi opravljata isto

dejavnost,

–        delo se opravlja v prostorih delodajalca, samostojni podjetnik pa z njim nima sklenjene

Pogodbe o najemnini poslovnega prostora,

–        delo se opravlja v istem času, ki velja za ostale zaposlene (v časovnem obsegu 8 ur),

–        samostojni podjetnik uporablja delovno opremo in ostala delovna sredstva podjetja,

–     samostojni podjetnik opravlja delo po navodilih in pod nadzorom odgovorne osebe delodajalca, ki mu omogoča delo pri svojih strankah,

V kolikor Inšpekcijski delovni organ ugotovi kršitev, da gre za prikrito delovno razmerje, kjer se razmerje med delavcem in delodajalcem navzven prikazuje drugače kot je v resnici, ter z zavestnim namenom izogibanja se k plačilu visokih davkov in prispevkov ali zmanjšanju zaščite delavca, se le-to kaznuje z visokimi vrednostmi plačila kazni. Prikrito delovno razmerje velja za eno najpogostejših kršitev delovnopravne zakonodaje.

Viri:

  1. Uradni list RS: httpss://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/112301
  2. si: httpss://www.informiran.si/portal.aspx?content=ekonomsko-odvisna-oseba-delavec&showMenu=1&showRightFrame=1(29.10.2020).
  3. si: httpss://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/poslovanje/ekonomsko-odvisne-osebe

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Petra Weber, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana

Svetovalka SPOT, SPOT svetovanje Obalno-kraške regije

Kategorija: Novice, SPOT


Jaz tebi!
To spletno mesto uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti. S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Več o piškotkih lahko prebereš tukaj.