Izplačilo poslovne uspešnosti v letu 2022 in 2023

| 19. 12. 2022

Z davčnega vidika velja, da je neobdavčeno plačilo za poslovno uspešnost 2022 vezano na poslovno uspešnost podjetja. Pravica mora biti določena v internem aktu ali kolektivni pogodbi.

Zakon o delovnih razmerjih v 126. členu določa, da je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov, pa tudi iz plačila poslovne uspešnosti, če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Za pravilno davčno obravnavo je potrebno najprej razumeti pojem delovne uspešnosti in poslovne uspešnosti.

Delovna uspešnost

Delovna uspešnost se določi za posameznega zaposlenega. Odvisna je od kvalitete in obsega dela, ki ga zaposleni opravi. Delovno uspešnost pogovorno imenujemo tudi stimulacija ali variabilni del plače, saj deluje kot stimulant na posameznega zaposlenega. Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti morajo biti določena vnaprej, saj le tako zaposleni ve, kakšne rezultate mora dosegati, da je upravičen do izplačila delovne uspešnosti.

Poslovna uspešnost

Poslovna uspešnost pomeni uspešnost poslovanja podjetja. Za izplačilo poslovne uspešnosti mora imeti delodajalec pravno podlago, pa naj bo to kolektivna pogodba ali pogodba o zaposlitvi. Zakon o dohodnini v 12. točki prvega odstavka 44. člena določa davčno ugodnejšo obravnavo izplačila poslovne uspešnosti. Le ob izpolnjevanju vseh kriterijev se izplačilo ne všteva v letno davčno osnovo zaposlenih, kar pomeni, da izplačilo ne bo obdavčeno z dohodnino. Po Zakonu o delovnih razmerjih morajo biti vsa izplačila, tako nagrada za delovno uspešnost kot nagrada za poslovno uspešnost, izplačana v denarju. To pa ne velja za davčno ugodnejše izplačilo poslovne uspešnosti.

Za izplačilo poslovne uspešnosti, ki bo izvzeta iz obdavčitve z dohodnino, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • kriteriji za doseganje poslovne uspešnosti so navedeni v kolektivni pogodbi oziroma v splošnem aktu delodajalca in so merila za doseganje poslovne uspešnosti vnaprej znana vsem zaposlenim. Kriteriji, ki so vezani na prisotnost posameznega delavca na delu v primeru odsotnosti iz osebnih okoliščin, kot je odsotnost iz zdravstvenih razlogov, porodniškega dopusta, očetovskega dopusta in neplačane odsotnosti, štejejo za prikrito diskriminacijo, ki je opredeljena v 7. členu Zakona o varstvu pred diskriminacijo. Lahko pa delodajalec v internem aktu določi kriterij, po katerem je zaposleni upravičen do izplačila poslovne uspešnosti v sorazmernem delu trajanja zaposlitve, v primeru, da ni zaposlen celo leto. Čeprav je izplačilo poslovne uspešnosti v Zakonu o delovnih razmerjih opredeljeno kot del plače in je lahko izplačano le v denarju, je lahko poslovna uspešnost, ki je davčno ugodnejša, izplačana ali v denarju ali kot ugodnost v naravi, kot to določa 44. člen Zakona o dohodnini.
  • izplačilo dobijo vsi upravičeni zaposleni po splošnem aktu ali po kolektivni pogodbi.
  • Novela Zakona o dohodnini, ki je bila sprejeta 12. 3. 2022 in velja za celotno leto 2022, spreminja kriterij najvišjega zneska izplačila, ki se ne všteva v davčno osnovo zaposlenega. Ta poleg izplačila do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, dopušča izplačilo do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenega, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zaposlenega ugodneje.

Pri določanju zneska povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji se po Zakonu o dohodnini (3. odstavek 44. člena) upošteva zadnji znani podatek Statističnega urada, ki je objavljen na dan izplačila.

V primeru, da bo nagrada za poslovno uspešnost izplačana v decembru po izplačilu plače za november, bo v povprečje vključena plača od decembra 2021 do novembra 2022, torej zadnjih dvanajst plač. Povprečje dvanajstih plač se upošteva tudi, če bo nagrada za poslovno uspešnost izplačana pred izplačilom plače za mesec november, le da bo v povprečje izračuna vključena plača od novembra 2021 do oktobra 2022. V izračun so vključena tudi nadomestila plače, izplačana v tem obdobju. V primeru odsotnosti zaradi porodniškega dopusta ali daljše neplačane odsotnosti se v izračun povprečne plače meseci, ko zaposleni ni prejel plače oziroma nadomestila plače, ne upoštevajo.Plačila so davčno ugodnejša tudi v primeru, ko jih delodajalec izplača v več delih, pod različnimi nazivi: božičnica, 13. plača, nagrada …, če kumulativno ne presegajo zneska in izpolnjujejo vse ostale kriterije za ugodnejšo davčno obravnavo.

V primeru, da je nagrada za delovno uspešnost izplačana v višini, ki presega višino povprečne plače v RS ali povprečje plače zaposlenega za zadnjih dvanajst mesecev, se razlika všteva v davčno osnovo zaposlenega in se od izplačanega zneska nad povprečno plačo obračuna in plača dohodnino. Izplačilo poslovne uspešnosti, pri katerem kriteriji za ugodno davčno obravnavo niso izpolnjeni, se obravnava kot drug dohodek iz delovnega razmerja in se v celoti všteva v davčno osnovo zaposlenega.

Leto 2023 prinaša spremembe tudi na področju izplačila poslovne uspešnosti. Spremembe se nanašajo tudi na kriterije pri izplačilih poslovne uspešnosti, za katera velja ugodnejša davčna obdavčitev. Od 1. 1. 2023 bo veljalo, da izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ne bo predmet obdavčitve, če bo izplačano največ dvakrat v koledarskem letu do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS.

Vir:FURS: httpss://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj32s3GwYX8AhX5g_0HHcfhCZ4QFnoECBQQAQ&url=httpss%3A%2F%2Fwww.fu.gov.si%2Ffileadmin%2FInternet%2FDavki_in_druge_dajatve%2FPodrocja%2FDohodnina%2FDohodek_iz_zaposlitve%2FOpis%2FPlacilo_za_poslovno_uspesnost.doc&usg=AOvVaw35sgyeOpfALP2ITt_xga5h

Petra Weber, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana Svetovalka SPOT, SPOT svetovanje Obalno-kraške regije

_____________________________________________________________________________

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Kategorija: SPOT


Jaz tebi!
To spletno mesto uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti. S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Več o piškotkih lahko prebereš tukaj.