Minister Maljevac. Foto: Matija Sušnik/DZ
Minister Maljevac. Foto: Matija Sušnik/DZ

V drugi obravnavi so sprejeli vsa koalicijska dopolnila, ki so bila med drugim redakcijska. Dopolnila SDS-a in NSi-ja niso bila sprejeta. V opozicijskih poslanskih skupinah so z njimi želeli, denimo, črtati člen o uvedbi obveznega prispevka. Skupno je bilo predlaganih več kot sto dopolnil.

Kaj določa zakon, ki bo uveljavljen z letom 2024

V skladu s sprejetim zakonom bodo delodajalci in delojemalci plačali prispevek v vrednosti enega odstotka bruto plače, upokojenci pa v vrednosti enega odstotka od neto pokojnine. Samostojni podjetniki in kmetje bodo plačali dva odstotka, ker so hkrati delodajalci in delojemalci. Ministrstvo predvideva, da bodo s prispevkom dobili 620 milijonov evrov letno.

Zakon glede na sprejeto koalicijsko dopolnilo predvideva, da bo od 1. januarja 2028 mogoče zaračunati tudi lastno udeležbo, če sredstev iz drugih virov ne bo dovolj. Zakon, ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2024, postopno kot pravice prinaša oskrbovalca družinskega člana, dolgotrajno oskrbo na domu in e-oskrbo, dolgotrajno oskrbo v instituciji ter denarni prejemek.

Že takoj ob začetku izvajanja zakona 1. januarja 2024 bo imel upravičenec pravico do oskrbovalca družinskega člana, ki bo imel takšno vlogo, kot jo ima po dozdajšnji ureditvi družinski pomočnik. Imel bo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v vrednosti 1,2-kratnika minimalne plače v državi. Če pa bo skrbel za dva uporabnika hkrati, bo to delno plačilo v vrednosti 1,8-kratnika minimalne plače.

Kot poroča portal N1, naj bi obstajala možnost, da bo opozicija sprejetje predloga zakona o dolgotrajni oskrbi odložila s predlogom za razpis posvetovalnega referenduma. Po neuradnih informacijah v SDS-u in NSi-ju končne odločitve o tem še niso sprejeli.

Pravica dolgotrajne oskrbe na domu se bo začela izvajati 1. julija 2025. Njena krepitev je med osrednjimi cilji zakona. Storitve bodo, denimo, vključevale fizioterapijo in delovno terapijo, prilagodili pa jih bodo potrebam posameznika.

Pravica do e-oskrbe se bo začela izvajati hkrati z dolgotrajno oskrbo na domu. Uporabnik bo nosil zapestnico z gumbkom. Pritisk na gumbek ga bo elektronsko povezal s klicnim centrom.
Pravico do oskrbe v instituciji bo v skladu z zakonom mogoče uporabiti od 1. decembra 2025. Uporabnik bo plačal le za t. i. hotelski del, medtem ko bo ostalo pokrito iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.

Prav tako od 1. decembra 2025 bo mogoče izkoristiti pravico do denarnega prejemka, ki bo nadomestila zdajšnjo pravico do dodatka za pomoč in postrežbo.

Prosilec storitev bo vlogo podal na vstopni točki za dolgotrajno oskrbo, ki bo pristojni center za socialno delo. Vstopne točke bodo vzpostavljene s 1. januarjem 2025. Na vstopni točki bodo v skladu z oceno posameznikovih potreb izdelali osebni načrt storitev zanj. Kadri na vstopnih točkah bodo ločeni od kadrov na centrih.