Mag. Vanesa Čanji, direktorica Fit medie, na strokovni konferenci zelenega omrežja v okviru Akademije Zelena Slovenija: Podatki ESG se bodo vedno bolj postavljali ob bok finančnim podatkom. To pomeni, da morajo biti metrike ESG in pristop k njihovem upravljanju eksaktni in povezani s finančnimi podatki. O trajnostnem poslovanju namreč ni več mogoče odgovorno govoriti brez metrik okoljskega, socialnega in upravljavskega vidika.

Evropska komisija je lani decembra sprejela Direktivo glede poročanja podjetij o trajnostnosti (CSRD), s katero je nadomestila Direktivo o nefinančnem poročanju. Države članice morajo novo direktivo prenesti v svoj pravni red v 18 mesecih po njeni objavi v Uradnem listu EU. Ena izmed pomembnih novosti nove direktive so prvi evropski standardi trajnostnega poročanja (ESRS – European Sustainability Reporting Standards). Zelo v kratkem pričakujemo njihovo uradno objavo, osnutke pa že dobro poznamo. Gre za prvi sklop standardov, ki so po svoji naravi generični, saj ne zajemajo specifičnih značilnosti posameznih panog. Panožno specifične standarde bo EU pripravljala postopoma v naslednjih letih. V vmesnem času se marsikatera panoga že sama organizira in pripravlja svoje standardizirane kazalnike, med drugim tudi izračun 3. obsega ogljičnega odtisa.

Od podjetij se pričakuje že takoj ob zakonsko določenem roku za razkrivanje, da bodo poleg t. i. generičnih kazalnikov ESRS razkrivala tudi panožno specifične kazalnike. Še več. Njihova poročila naj bi zajemala tudi specifične kazalnike, ki so za podjetje pomembni, a niso zajeti ne v generičnih standardih ne v sektorskih. S takšnim razkrivanjem podjetje izkazuje globoko stopnjo razumevanja svojih vplivov na okolje in družbo, hkrati pa tudi vplive zunanjih dejavnikov na vse vidike njegovega poslovanja.

Generični standardi bodo poleg splošnega dela zajemali področja okolje, družba in upravljanje.

Vir: ESG