Razpis je namenjen spodbujanju podjetij, ki so že vključena v projekt skupnega evropskega interesa za skupno evropsko infrastrukturo podatkov in storitev – projekt naslednje generacije infrastrukture in storitev v oblaku (IPCEI CIS), pri izvedbi raziskovalno-razvojnih dejavnosti vključno s prvo industrijsko uporabo pilotnih rešitev v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju infrastrukture storitev in podatkov v oblaku, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Kot so pojasnili, gre pri IPCEI za čezmejne projekte, v katerih sodelujejo velika, srednje velika in mala podjetja. Ta se prek projektov povezujejo s partnerskimi podjetji iz drugih držav EU.

Podjetja bodo z dodeljenimi sredstvi lahko sofinancirala stroške osebja za delo na projektu, stroške zunanjih izvajalcev, stroške investicij v neopredmetena sredstva, amortizacijo opredmetenih sredstev oziroma opreme in posredne stroške projekta.

Finančna sredstva za izvedbo razpisa zagotavlja EU iz sklada za okrevanje in odpornost.