PROJEKT KRASNOST KRASA IN BRKINOV

Krasnost Krasa in Brkinov

Dolg naziv operacije: Razvoj in dvig kakovosti turističnih storitev ter povezovanje tipičnih izdelkov in pridelkov Krasa in Brkinov v turistično ponudbo destinacije

Trajanje operacije: januar 2019 do julij 2020

Odobrena vrednost operacije z odločbo ARSKTRP: 49.199,19 EUR

Vlagatelj: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana – N

Partnerji operacije:

Občina Sežana, partner 1

Občina Hrpelje – Kozina, partner 2

Občina Divača, partner 3

Javni zavod Komenski Kras, partner 4

Kobilarna Lipica, Sežana, partner 5

Park Škocjanske jame, Slovenija, partner 6

Območna obrtno podjetniška zbornica Sežana, partner 7

RC Divača, zavod za razvoj podeželja, partner 8

Kratek opis operacije:

V okviru operacije bomo začrtali smernice za razvoj turistične destinacije, ki bo temelj za nadaljnji skupni razvoj Krasa in Brkinov. Pripravljena bodo izhodišča za nadaljnji razvoj skupne blagovne znamke Krasa in Brkinov, saj bomo kot celostna destinacija dosegli večjo prepoznavnost ponudbe, hkrati pa ustvarili pogoje za nove sinergije, združevali različna znanja in izkušnje in spodbudili odpiranje novih razvojnih možnosti. Projekt bo tudi temelj za oblikovanja, promocijo in trženje celovite turistične ponudbe območja LAS Krasa in Brkinov. Pripravili bomo smernice za vse ponudnike gostinskih storitev, ki bodo podpora večji prepoznavnosti lokalne gastronomije, s čimer bomo prispevali tudi k povečanju lokalne potrošnje in spodbujanju uporabe lokalnih surovin v sezonski usmerjeni kulinariki prostora. Ravno tako bomo skozi različne prireditve promovirali in razvijali turistične programe, ki jih bomo zastavili modularno, temeljili pa bodo na razvoju trajnostnega turizma, kjer bodo v ospredju ponovno lokalni pridelki in izdelki ter izjemno naravno in kulturno bogastvo ene najstarejših kulturnih krajin Evrope. Številne dediščinske delavnice bodo namenjene tudi najmlajšim, s čimer bomo že pri najmlajših krepili okoljsko osveščenost, lokalno identiteto in prepoznavnost tipičnih izdelkov, pridelkov in storitev območja LAS Krasa in Brkinov. Predvideni so tudi prikazi različnih dejavnosti, kar prispeva k poznavanju in ohranjanju dediščine območja. S pomočjo treh delavnic bomo usposobili lokalne ponudnike za vodenje lastne blagovne znamke, upravljanja lastne podobe ter upravljanja odnosov s strankami, kar bo prispevalo k večji podjetniški naravnanosti domačih ponudnikov, ki bodo tako lahko z več znanjem efektivneje nastopali na trgu. Velik poudarek bomo dali na izobraževanju mladih, saj so prav oni tisti, ki lahko s svojo kreativnostjo in inovativnostjo prispevajo k hitrejšemu in izrazitejšemu napredku območja.

Operacija bo tako imela dolgoročne pozitivne učinke na razvoj okolju in lokalnemu prebivalstvu prijazen trajnostno usmerjen zeleni turizem, ki bo dvigoval kakovost bivanja ter spodbujal medgeneracijsko druženje. Številni dogodki bodo na inovativen način odstrli vpogled v neprecenljivo dediščino območja, kar bo prispevalo k ohranjanju okolja in zmanjševanju okoljskih sprememb, predvsem pa k spoštovanju in aktivnem varovanju naravnih resursov, saj predstavljajo strateško prednost območja.

Cilji operacije:

Dolgoročni cilj operacije je usmeriti razvoj turizma na destinaciji v turizem z večjo dodatno vrednostjo in dvig konkurenčne prednosti lokalnega gospodarstva z enotno in jasno zastavljeno vizijo ter povezanimi ponudniki. Kar pomeni dolgoročno sodelovanje in povezovanje akterjev v učinkovita partnerstva, enotno valorizacijo ter skupno promocijo Krasa in Brkinov za skupno trženje. V redno turistično ponudbo destinacije pa bodo vključeni tudi lokalni dogodki. Na takšen način želimo okrepiti gospodarski pomen turističnih dejavnosti, ki so vezane tudi na specifične kraške zemlje, s čimer bomo dosegli večjo pozornost javnosti do kmetijstva in vzdrževanja celotnega ozemlja.

Aktivnosti operacije

 • koordinacija in vodenje,

 • komunikacija in PR,

 • trajnostni razvoj destinacije in novi produkti,

 • dvig kakovosti izdelkov.

Rezultati operacije

 • razvoj turizma z večjo dodatno vrednostjo in dvig konkurenčne prednosti lokalnega gospodarstva,

 • enotno in jasno zastavljena vizija razvoja turizma ter povezani ponudniki,

 • učinkovito partnerstvo, enotna valorizacija ter skupna promocija Krasa in Brkinov,

 • vključeni lokalni dogodki v redno turistično ponudbo destinacije,

 • okrepitev gospodarskega pomena turističnih dejavnosti, ki so vezane tudi na specifičnost kraške zemlje ter posledični doseg večje pozornosti javnosti do kmetijstva in vzdrževanja celotnega ozemlja,

 • večja ozaveščenost lokalnega okolja o pomenu varovanja narave in okolja,

 • večja prepoznavnost lokalnih dobrot.

Pomembne povezave:

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«, hiperpovezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in hiperpovezava na spletno stran PRP (www.program-podezelja.si/).


Jaz tebi!
To spletno mesto uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti. S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Več o piškotkih lahko prebereš tukaj.