LAS – Projekt MOST

las

Kraško – brkinske občine so se v sodelovanju z Območno obrtno – podjetniško zbornico Sežana letu 2009  povezale v projekt z naslovom Kraško – brkinska pravljica, promocija značilnosti Krasa in Brkinov na sejmih in borzah, v letu 2010 pa so sodelovanje okrepile z aktivnostmi v projektu z naslovom Sledite nam po pravljičnih poteh Krasa in Brkinov. Na podlagi pozitivnih partnerskih izkušenj ter projektnih učinkov so se partnerji v projektu v letu 2011 odločili projekt predstavitve na turističnih sejmih nadgraditi z organizacijo tematskih usposabljanj namenjenih prebivalstvu,  strokovnemu osebju ter zainteresirani  javnosti za potrebe razvoja podeželja.  Navedene aktivnosti so bile uspešno izvedene v sklopu projektnih aktivnosti projekta Vonji  ter okusi Krasa in Brkinov. Zaradi partnerskih sinergij in pozitivnih projektnih učinkov na območje in prebivalce Krasa in Brkinov sta se Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana in Občina Hrpelje-Kozina  v letu 2012 odločili že izvedene projekte nadgraditi z vsebino izboljšanja konkurenčnost podeželja, kar predstavlja eno izmed prioritet strateškega cilja Lokalne razvojne strategije. Predlagani projektni predlog, ki se je izvajal od junija 2012 in se je zaključil konec novembra 2013 je predstavljal tudi dolgoročne cilje razvojnega programa podeželja Krasa in Brkinov za obdobje 2007-2013.

Projekt Kras in Brkini – moja priložnost je delno financirala Evropska unija iz razpisov Leader (Program razvoja podeželja za obdobje 2007-2013). Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Projekt je bil sestavljen iz treh vsebinskih sklopov, in sicer:

Prvi sklop projekta je bil namenjen USPOSABLJANJU PREBIVALSTVA IN STROKOVNEGA OSEBJA ZA POTREBE RAZVOJA PODEŽELJA. Usposabljanje je potekalo v obliki devetih različnih tematskih delavnic in dveh strokovnih ogledov dobrih praks.

V okviru drugega delovnega sklopa projekta je bil izveden Postopek zaščite kolektivne storitvene  znamke  »ROČNO REZAN PRŠUT«. V skladu s Pravilnikom o pogojih pravice rabe in podeljevanja kolektivne storitvene  znamke  »ROČNO REZAN PRŠUT«, katere prijavitelj in nosilec znamke je Območna obrtno – podjetniška zbornica Sežana, Sekcija za    gostinstvo in turizem ter živilsko dejavnost s sedežem v Sežani, je bila septembra 2012 vložena vloga na Urad za Intelektualno lastnino RS za zaščito znamke. Kolektivno storitveno znamko Ročno rezan pršut uporabljajo člani kolektivne znamke z namenom ohranjanja in povečanja tradicije ter kakovosti in ugleda ročno narezane rezine pršuta kot posebne gastronomske vrednote in spretnosti. Pravico do uporabe znamke imajo gostinci in živilci, ki so člani Sekcije za gostinstvo in turizem ter živilsko dejavnost  pri Območni obrtno – podjetniški zbornici Sežana in  ki obvladajo sestavo zorjenega pršuta s kožo, stegnenico in bedrno kostjo, imajo primerno stojalo in nož, ter spretnost in znanje urezati rezino v debelini od 1,5 do 2 mm. Pravico do uporabe znamke imajo tudi drugi subjekti s področja gostinstva,  živilske industrije in trgovine, če  izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje. Pristojbino za uporabo znamke določi Izvršilni odbor sekcije. Pravico do uporabe znamke pridobijo uporabniki s podpisom pristopne izjave o seznanjenosti vsebine Pravilnika ter kriterijih za podelitev pravice rabe znamke. Pristopne izjave in Register uporabnikov kolektivne storitvene znamke Ročno rezan pršut vodi Izvršilni odbor Sekcije za gostinstvo in turizem ter živilsko dejavnost pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Sežana, ki trenutno združuje 10 uporabnikov oziroma nosilcev znamke.

Kolektivna storitvena znamka Ročno rezan pršut je bila uradno registrirana dne 29.3.2013 pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Uradu  Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Tretji vsebinski sklop je bil namenjen promociji deficitarnih poklicev. Na Krasu in Brkinih se gospodarstvo, podobno kot drugje po Sloveniji, srečuje s problemom pomanjkanja ustreznega kadra. Vpisi osnovnošolcev v poklicne in srednje tehnične šole so vse manjši in v nenehnem upadanju. To je še dodaten razlog in motiv, zaradi katerega je Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana v sodelovanju s kraško-brkinskimi občinami  že četrto leto načrtno spodbujala učence za poklice, ki jih primanjkuje ter s tem prispeva k uresničevanju dolgoročnega cilja Razvojnega programa podeželja Krasa in Brkinov.  Namen aktivnosti projekta je bil osnovnošolcem 7. in 8. razreda iz kraško brkinskih občin in njihovim staršem na sproščen in učinkovit način predstaviti deficitarne in obetavne poklice glede na potenciale v okolju, ki sledijo Načrtu spodbujanja prepoznavnosti in uveljavljanja poklicev za obdobje 2007-2013, jih spodbuditi k vključevanju v obetavne poklice ter jim predstaviti možnosti izbire poklicne kariere v smeri podjetništva.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na OOZ Sežana, tel. 00386 5 73 00 060

Fotogalerija


Jaz tebi!
To spletno mesto uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti. S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Več o piškotkih lahko prebereš tukaj.