Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu – Katalog informacij javnega značaja OOZ Sežana 
Naziv organa: Območna obrtno-podjetniška zbornica
Skrajšani naziv: OOZ Sežana
Naslov: Kraška ulica 6
Pošta: 6210 Sežana
Telefon: +386/5 73 00 060
Telefaks: +386/5 73 42 002
E-pošta klementina.krizman@ozs.si
Predsednik OOZ: Jernej Bortolato
Odgovorna oseba: Klementina Križman, direktor
Datum prve objave kataloga: 01.12.2006
Datum zadnje spremembe: 07.10.2016
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.ooz-sezana.si
Druge oblike kataloga /
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
 • opis delovnega področja zbornice

 

 

 

 

 

 • seznam vseh notranjih organizacijskih enot – organigram

 

1. Zastopanje interesov članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti

2. Informiranje članov

3. Opravljanje storitev za člane

4. Izvajanje javnih pooblastil

5. Opravljanje nalog za celovito delovanje obrtno zborničnega

sistema

 

 

organigram

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 • Pristojne osebe
 • klementina.krizman@ozs.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa Državni predpisi

Predpisi lokalnih skupnosti: https://zakonodaja.gov.si/

Predpisi EU: https://zakonodaja.gov.si/

2.d Seznam strateških in prograsezanakih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Obrtna dovoljenja in obrtni register

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značajaOpis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Opis dostopa preko spleta-informacije javnega značaja, ki so predstavljene na spletnih straneh OOZ, so dostopne vsakomur, ki imajo dostop do interneta 
 • opis »fizičnega« dostopa –posamezne informacije javnega značaja ima pravico pridobiti vsakdo, tako da si jo pridobi na vpogled ali si pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski dopis. Uradna oseba mora prosilcu omogočiti na vpogled ali prepis dokumenta ali fotokopijo na sedežu Območne obrtne zbornice na kateri se hrani spis in sicer najpozneje v roku 20 delovnih dni po prejemu vloge za pridobitev informacije. Zahtevo za pridobitev informacije mora posameznik podati  pisno ali ustno. Če je posameznik zahteval, da se mu da informacija na vpogled, je zbornica dolžna omogočiti vpogled tako, da ima posameznik dovolj časa, da se seznani z vsebino.

URADNE URE:

PONEDELJEK 8:30 – 12:00
TOREK 8:30 – 12:00
SREDA 8:30 – 12:00 in 13:00 – 16:00
ČETRTEK Ni uradnih ur
PETEK 8:30 – 12:00
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana podatke vpisane v obrtni register v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja tudi posreduje zainteresiranim. Podatke posredujemo v obliki datoteke (Word), nalepk ali v obliki seznama izpis na papirju. Podatki o posamezni firmi vsebujejo naziv, naslov, poštno številko in ime pošte. Če so pri posamezni firmi vpisani tudi telefoni in e-mail naslov, posredujemo tudi te podatke. Ti podatki so vpisani v obrtni register ob izdaji obrtnih dovoljenj.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 1. Odpiranje dejavnosti in pridobitev obrtnega dovoljenja
 2. Odjava dejavnosti in prenehanje obrtnega dovoljenja
 3. Izobraževanje
 4. Sejmi
 5. Sklepanje in prenehanje pogodb o zaposlitvi
 6. Obveznosti in odgovornosti z delovnega razmerja
 7. Obračun in plačevanje dajatev po davčni zakonodaji
 8. Posredovanje podatkov o številu vpisanih subjektov v obrtni register po posameznih dejavnostih
 9. Izdelava in posredovanje seznamov članov vpisanih v obrtni register za določene ciljne skupine (po dejavnostih)

 

Odgovorna oseba za dajanje informacij:                                 Predsednik OOZ:

Klementina Križman                                                                    Jernej Bortolato

 

 

 

 

 

 

 


Jaz tebi!
To spletno mesto uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti. S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Več o piškotkih lahko prebereš tukaj.